Home

Schooljaar 2014-2015

De groepen 4 hebben dit jaar voor Amsterdam light festival een kerstboom gemaakt van afval. De boom is opgenomen in de licht-route en is te bewonderen vanaf woensdag 10 december in de tuin van de Hermitage.
Geïnspireerd geraakt.....?

In het Amsterdam Lightfestival worden vanaf a.s. vrijdag ook kinderworkshops gegeven op vrijdag, zaterdag en woensdag  met het thema Licht. De workshops worden gegeven door kunstenaars ism Stichting Schoolbuurtwerk en het Light Festival.  De workshops zijn in de Diaconie, bij de Hoftuin, naast het Kinder-Recycle-Kerstbomen-bos.
Klik hier voor meer  informatie.

De Brede Reus van 5 december staat op de site.


De Brede Reus van 20 november staat op de site.

De Brede Reus van 6 november staat op de site.

De Brede Reus van 23 oktober staat op de site.


Beste ouders,

Na een zittingsperiode van drie jaar is het tijd voor nieuwe verkiezingen voor de MR.

Als u betrokken bent bij de school, invloed wilt uitoefenen op het beleid, op hoe de directie de school runt, mee wilt praten over belangrijke ontwikkelingen, ideeën heeft, wilt kunnen meedenken als er incidenten zijn, een manier zoekt om bij te dragen aan de schoolontwikkeling, stelt u zich dan kandidaat voor de Medezeggenschapsraad.

 Wat doet de MR?

De MR heeft advies- en instemmingsrecht op tal van onderwerpen. In de MR zitten 4 leerkrachten en 4 ouders. Belangrijke ontwikkelingen komen op de agenda in het overleg met de directie: de jaarlijkse begroting van de school, ontwikkeling van het IKC, hoe we omgaan met wachtlijsten voor school, de kwaliteit van het onderwijs, evaluatie van de plannen van school, hoe de cito-scores tot stand komen, hoe wordt omgegaan met pesten op school, maar ook de begroting van de ouderraad moet door de MR worden goedgekeurd.

 Wanneer is de MR succesvol?

De directie van de school bedenkt beleid, maakt plannen en voert ze uit. Goede beslissingen kunnen alleen worden genomen als er kritisch naar wordt gekeken. En de uitvoering kan alleen beter, als er goede feedback wordt gegeven. Het instemmingsrecht houdt bijvoorbeeld in dat de MR de begroting kan afkeuren omdat het vindt dat het geld in andere dingen gestopt moet worden. Door met de directie te debatteren over dit soort zaken kan zij goede besluiten nemen en wordt ze scherp gehouden. Een belangrijke rol voor de MR dus.

 Waarom verkiezingen?

In de Wet op de Medezeggenschap Scholen is geregeld dat de ouders in de MR worden gekozen door de ouders. Dat kan als kandidaten zich aanmelden voor de verkiezing. De gekozen raad heeft dan een zittingsperiode van 3 jaar.

 Kandidatenlijst

We willen natuurlijk een flink aantal kandidaten! Als u ervoor voelt om zich kandidaat te stellen dan kunt dat aangeven bij Robine ter Meulen of Jochem Apeldoorn. Desgewenst kunnen we een bijeenkomst organiseren voor de kandidaten, of we kunnen u ook individueel informeren. Als u zich definitief aanmeldt dan maken we samen met u een profielschets van een paar regels, daarbij vermelden wij ook van wie u de ouder bent. In de periode tot de verkiezingen gaan we de kieslijst onder de aandacht te brengen.

 Het Tijdspad

Vrijdag 24 oktober ontvangen alle ouders deze oproep. Maandag 27 oktober zullen we een reminder sturen. Hopelijk zijn er veel geïnteresseerden. 20 November willen we de aanmelding sluiten. De week van 24 november kunnen we de kieslijst, inclusief profielschetsen, in orde maken.

Vrijdag 29 november ontvangen alle ouders een stembiljet. In de week van 1 december kunnen dan alle ouders hun stem uitbrengen. In beide gebouwen komen stembussen te staan. De uitslag wordt op 8 december bekend gemaakt. Op 11 december is de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling. Is dat agenda technisch lastig dan prikken we nieuwe data samen met de nieuwe leden. In overleg is ook een latere toetreding mogelijk.

 Hoeveel tijd kost het en andere vragen…

- We houden 8 vergaderingen per jaar, in de avond van 7 tot 9 (in overleg kunnen de tijden aangepast worden). In het MR team worden onderwerpen verdeeld en zijn er soms commissies die zich op onderwerpen storten. Het kost maximaal 6 uur per maand. De voorzitter wordt gekozen door de MR en bereidt de agenda voor in overleg met de directie. De rol van voorzitter vergt daardoor meer tijd.

- Maar ik ben geen onderwijsdeskundige? Dat hoeft ook niet, u wilt het beste voor de school van uw kinderen. Want in de MR zit u niet voor uw eigen kind, maar voor alle kinderen.

- Wat gebeurt er met de huidige MR leden? Dat ligt eraan op wie u gaat stemmen! Een aantal leden stelt zich opnieuw verkiesbaar. Een aantal leden ook niet.

- Hebben de leerkrachten ook verkiezingen?

Ook voor leerkrachten start een nieuw termijn. Vanuit het team zullen 4 leerkrachten benoemd worden tot lid van de MR voor de duur van 3 jaar.

 Aanmelden kan tot en met 20 november

Als u zich kandidaat wilt stellen of dat overweegt stuurt u dan een email aan Robinetermeulen@Hotmail.com of aan Jochem.apeldoorn@dekleinereus.org

Vermeld in de mail ook uw volledige naam, de naam van uw kinderen en de groepen, en uw telefoonnummer overdag en in de avond.

Als u vragen heeft nemen wij contact met u op. En u kunt ons natuurlijk ook aanspreken op school.

Als u een goede kandidaat kent, spreek die kandidaat dan aan en spoor hem of haar aan zich aan te melden!

 De huidige MR oudergeleding: Joost Jaeger, Robine ter Meulen, Huub Vulink en Sanya van Lochem

De huidige MR leerkrachtengeleding: Wesna Klootsema, Toos Boonen, Michiel de Lange, Jochem Apeldoorn

We hopen op een mooie kandidatenlijst!

 De kiescommissie,

Jochem Apeldoorn

Robine ter Meulen





De Brede Reus van 2 oktober staat op de site.

De Brede Reus van 18 september staat op de site.



De Brede Reus van 4 september staat op de site.


Sinds maart 2014 is De Kleine Reus verhuisd.

We zijn nu gehuisvest op Nieuwe Looiersstraat 9 en Noorderstraat 6. Ons postadres is:  

Noorderstraat 6

1017 TV Amsterdam

Telefoonnummer is voor alle geledingen gelijk: 020-3207735. Daarna volgt een keuzemenu.

Doorkiesnummers:

Administratie school: 1

Directie school: 2

Directie en babygroep kinderdagverblijf: 4

Babygroep  kinderdagverblijf: 5

Directie BSO: 6

Naschoolse activiteiten en verhuur: 7

Peuterspeelzaal De buren: 8

Het IBAN Nummer van De Kleine Reus is:

NL 12 RABO 0136 783031


De Brede Reus van 21 augustus staat op de site.



Schooljaar 2013-2014:


De Brede Reus van 3 juli staat op de site.

De Brede Reus van 19 juni staat op de site.

De Brede Reus van 5 juni staat op site